شکل دارویی: ژل موضعی 50 گرمی

اين دارو از روغن درخت چاي با نام علمي Melaleuca Alternifolia ساخته شده است و بر مبناي اكاليپتول به ميزان 0.34 ميلي گرم در هر گرم ژل استاندارد شده است .

خاصيت درمانی
زخم هاي ناشي از سوختگي ، آفتاب سوختگي ، سوختگي ناشي از آب جوش ، گزيدگي حشرات و خراشيدگي

نحوه و مقدار مصرف 
اسپري را روي زخم ريخته و از مالش آن خودداري كنيد!
اجازه دهيد ژل براي 30 الي 50 دقيقه روي زخم باقي بماند.