ژل رزماری

شكل دارويی:

ژل30 گرمي

مواد متشكله دارو
اين ژل بر اساس اكاليپتول به ميزان 1/9 ميلي گرم در هر گرم استاندارد شده است 
مواد موثره : عصاره رزماري، كامفر و منتول

خاصيت درمانی:
آرتریت روماتیسمی، درد عضلات و اندام، درد عضلانی و کبودی، جراحت بسته تصادف (پیچ خوردگی و در رفتگی(